Basisschool Brugstraat, Groene speelplaats

Winnaar klimaatproject 2020 te Kruisem

De Vrije Basisschool voorziet vergroening op en rond de school.

Hierdoor zet de school in op een gezondere leefomgeving, meer biodiversiteit, CO2-reductie, het voorkomen van hittestress, outdoor educatie … 

Het groen zal bovendien ook na de schooluren opengesteld worden voor de buurtbewoners uit de verdichte kern van Kruishoutem.