Basisschool Brugstraat

Winnaar klimaatproject 2020 te Kruisem

De Vrije Basisschool voorziet vergroening op en rond de school.

Hierdoor zet de school in op een gezondere leefomgeving, meer biodiversiteit, CO2-reductie, het voorkomen van hittestress, outdoor educatie … 

Het groen zal bovendien ook na de schooluren opengesteld worden voor de buurtbewoners uit de verdichte kern van Kruishoutem.